Bagaimana Kami Boleh Bekerjasama?

Terdapat banyak cara untuk kita kongsi bersama-sama dalam pelayanan Allah menyemai, berkembang dan menyebarkan sumber yang terbaik kepada Jemaat Bahasa Inggeris. 

♦ Daftar untuk Berita Rakan Penabur Newsletter dan dimaklumkan tentang mesyuarat Rakan Penabur. 

♦ Sertai pasukan bekerja Penabur yang bermesyuarat secara tetap untuk brainstorm, merancang dan bekerja bersama-sama pada keseluruhan inisiatif Wawasan Penabur. 

♦ Sukarelawan dalam pentadbiran, pembangunan web, penyelidikan dan lain-lain kerja-kerja membangunkan sumber BM adalah satu proses yang intensif. 

♦ Dapatkan terlibat dalam projek-projek penulisan / terjemahan. 

♦ Bantuan meningkatkan kesedaran dan dana. 

♦ Mengenal pasti dan bekerja dengan waris strategik. Anda boleh memainkan peranan aktif dalam bekerja dengan Bahasa berbahasa Kristian di Timur atau Malaysia Barat – untuk menganjurkan lawatan misi, sesi pengajaran, bengkel melengkapkan jangka pendek atau pembangunan masyarakat luar Bandar. 

♦ Membangunkan Pusat Sumber Wawasan Penabur. Menderma buku-buku anda ke Pusat Sumber. Dengan melakukan ini, anda menyediakan lebih ramai orang berpeluang untuk mengakses sumber-sumber ini BM. 

♦ Berdoalah sengaja. “Unless the LORD builds the house, we labor in vain”. Berdoa untuk gereja-gereja Bahasa berbahasa, dan menjaga pasukan Wawasan Penabur bertanggungjawab kepada Tuhan melalui syafaat setia dan tindakan.