AKK_2012Di Wawasan Penabur, kami ingin menerbit dan mengedar sekurang-kurangnya 100,000 Alkitab Kanak-Kanak melalui kempen “Satu Anak Kristian Satu Alkitab“. Kami berdoa untuk RM1 juta yang akan digunakan untuk membiayai kos terbitan serta royalti yang berjumlah RM10 senaskah. Kami akan menjual Alkitab Kanak-Kanak pada harga RM5 senaskah kepada mereka yang berdiam di pedalaman, serta menanggung sebahagian daripada kos pengedaran. Pada harga tersebut, setiap orang boleh memiliki senaskah.

Berganding tangan di dalam usaha kami untuk menempatkan senaskah Alkitab Kanak-Kanak di dalam tangan kanak-kanak hari ini juga.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*