LAPAN PERMATA adalah satu kurikulum pelajaran pelayanan kanak-kanak untuk mengajar Firman Tuhan kepada kanak-kanak dari umur 4 hingga 12 tahun (Pra Sekolah sehingga Darjah 6). Ia lengkap dengan pelbagai alat bantu mengajar supaya pengajaran Alkitab kepada kanak-kanak akan menjadi lebih menarik dan berkesan. Kanak-kanak bukan sahaja disajikan dengan cerita dari Alkitab, tetapi juga dicabar untuk menerapkan apa yang mereka belajar di dalam kehidupan mereka.

Setiap buku mengandungi 26 pelajaran (atau 52 pelajaran untuk setahun). Sebagai tambahan kepada guru pembimbing, dua buah Buku Panduan telah disediakan untuk pelatihan guru-guru pelayanan kanak-kanak dan sekolah minggu.

Harga: RM 25/set

Kurikulum ini telah dirancang dan disusun untuk mengajar kanak-kanak dalam tiga kumpulan umur persekolahan.

Pra Sekolah
(umur 4-6 tahun)
Sekolah Rendah Junior
(Kelas 1-3)
Sekolah Rendah Senior
(Kelas 4-6)
Permata 1 – Pra Sekolah Tahun 1 Permata 3 – Junior Tahun 1  Permata 6 – Senior Tahun 1
Permata 2 – Pra Sekolah Tahun 2 Permata 4 – Junior Tahun 2 Permata 7 – Senior Tahun 2
Permata 5 – Junior Tahun 3 Permata 8 – Senior Tahun 3

Permata-Kindy 01-F Permata-Kindy 02-F
Permata 1 (Jan-Jun) & (Jul-Dis)

Permata-Kindy -03-F Permata-Kindy 04 - F
Permata 2 (Jan-Jun) & (Jul-Dis)

Permata-Junior1-01-F Permata-Junior1-04-F
Permata 3 (Jan-Jun) & (Jul-Dis)

Permata-Junior1-02-F Permata-Junior1-05-F
Permata 4 (Jan-Jun) & (Jul-Dis)

Permata-Junior1-03-F Permata-Junior1-06-F
Permata 5 (Jan-Jun) & (Jul-Dis)

Permata-Senior-01-F Permata-Senior-04-F
Permata 6 (Jan-Jun) & (Jul-Dis)

Permata-Senior-02-F Permata-Senior-05-F
Permata 7 (Jan-Jun) & (Jul-Dis)

Permata-Senior-03-F Permata-Senior-06-F
Permata 8 (Jan-Jun) & (Jul-Dis)

Permata-teacher-01-F Permata-teacher-02-F
Buku Panduan Guru Jilid 1 & 2