look-to-jesus-640-360
Renungan: Yeremia 32:1-17

…Maka tahulah aku bahawa itu adalah firman Tuhan.

Berapa kalikah kita terburu-buru mengambil langkah yang tidak disetujiui oleh Tuhan terlebih dahulu? Sekalipun tindakan itu pada pandangan manusia baik tetapi Tuhan belum tentu berbisi ya kepada kita. Kadangkala kita melangkah tanpa berdoa meminta kehendak Tuhan terlebih dahulu. Kita mungkin juga teruskan rencana kita walaupun hati masih belum mendapat kepastian daripada Tuhan dalam doa yang bersungguh-sungguh. Kepekaan mendengar kepada suara Tuhan memerlukan perhubungan yang intim dengan Tuhan dan kerelaan berjalan bersama-Nya. Semakin kita berjalan bersama Tuhan semakin kita seperti domba mendengar suara Gembala kita.

Nabi Yeremia sungguh menjunjung Tuhan dalam segala keputusan yang diambilnya seupaya dia berada dalam rencana Tuhan yang terindah. Ketika Yeremia terasa seakan-akan Tuhan sedang membimbing dia membeli ladang Anatot, dia tidak segera bangun dan tawar menawar dengan pembelinya. Dia menunggu sedikit lama lagi untuk mendapat kepastian sebelum berurus niaga. Kemudian anak saudaranya datang untuk mencadangkan agar dia harus membeli ladang itu baru dia begitu pasti akan kehendak Tuhan untuk membeli tanah itu.

Tunggulah jejari Tuhan yang akan menunjukan arah yang harus anda tempuh. Kalau Tuhan belum memberi kepastian, berdoa lebih lama; usahlah terburu-buru. Setelah Yeremia mendengar suara Tuhan, keberanian membuat keputusan  memampukan dia memperoleh ladang itu. Dia yakin benar bahawa Tuhan pencipta langit dan bumi dan dengan kekuatan-Nya yang besar dan lengan-Nya yang terentang, sesungguhnya tiada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. (Yeremia 31:17).

Doa dari Lagu Afrika:

Tuhan, hamba mengaku kelemahanku

Pimpin hamba-Mu di dunia sepanjang jalanku

Lebih dekat kepada-Mu

Ini permohonanku

Jalan selalu serta-Mu

Kehendak-Mu jadilah selalu.

 

Dipetik dari buku “Bayu Pengharapan” karya Tan Hwee Yong dengan izin penulis.