ws_Time_&_watches_1920x1200Renungan: Yohanes 7:6, 12:23, 27; 13:1; 17:1
Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. (Mzm 90:12)

Cara kita menggunakan waktu dalam kehidupan kita perlu dirancang dengan baik-baik terlebih dahulu. Waktu kita merupakan pelaburan. Peraburan yang sia-sia dan pemilihan kurang mantap mendatangkan kerugian bagi kita.

Tuhan Yesus begitu sedar akan keemasan setiap detik yang diberikan kepada-Nya. Kalau Dia malas dan tidak merancang, Dia tidak akan memenuhi misi-Nya di dunia ini. Penebusan, pendidikan dan pemuridan 12 murid dipilih-Nya untuk menggoncang dunia ini dengan firman-Nya memerlukan perancangan waktu yang arif. Perancangan waktu yang bijaksana memampukan Dia bersabda, “Aku telah mempermulia Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepada-Ku untuk melakukannya.” (Yohanes 17:4).

Waktu Tuhan Yesus digunakan untuk memuliakan Bapa-Nya, “Tetapi Yesus menjawab mereka, kata-Nya: “Telah tiba saat Anak Manusia dimuliakan.” (Yohanes 12:23). Waktu Thuan Yesus digunakan untuk misi-Nya, “Sekarang jiwa-Ku terharu dan apakah yang akan Kukatakan? Bapa, selamatkanlah Aku dari saat ini? Tidak, sebab untuk itulah Aku datang pada saat ini.” (Yohanes 12:27)

Waktu kita mudah dirampas kerana pelbagai desakan dan panggilan yang tidak penting menuntut perhatian kita. Pastikan apakah kehendak Tuhan dalam penggunaan waktu anda. Kita masing-masing bertanggungjawab merancang saat doa kita, pembacaan firman Tuhan, kehidupan keluarga, waktu bersama isteri dan anak, waktu pelayanan mahupun waktu penghiburan.

Kegagalan, kepincangan, dan kemandulan akan mewarnai kehidupan kita jika kita tidak mampu merancang waktu dalam kehidupan kita. John Wesley dan F.B. Meyer yang mempengaruhi dunia untuk Kristus telah membahagikan waktu mereka kepada setiap lima minit dan kemudian mereka akan membuat setiap minit bermanfaat demi Kerajaan Tuhan.

S. Truett Cathy, penemu Chick-fi-A, yang mempunyai 735 restoran di USA, berkata bahawa setelah dia melihat seorang lelaki terjatuh dan meninggal dunia sewaktu memanjat gunung, dia sangat berhati-hati dengan aturan waktu dan perniagaannya. Oleh kerana kehidupan peribadi dan keluarga teratur, dia dapat bekerja tanpa persaan takut kalau terjadi krisis kerana kekurangan waktu bersama keluarganya.

Doa: Tuhan Maha Kuasa, aku ingin menyerahkan setiap saatku ke dalam tangan-Mu. Tolonglah aku melakukan sesuatu yang berguna bagi Tuhan.