embun-dec-14

Keteguhan Jiwa

Renungan – Kolose 1:3-14 Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke syurga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem. Lukas 9:51 Ketika menghadapi kenyataan maut-Nya di kayu salib, Yesus menghadapinya dengan penuh ketabahan dan...

embun-nov-16

Pembunuhan

Renungan – Kejadian 4:1-16 …Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kejadian 4:8 Di Malaysia terdapat sejens jenayah dosa ngeri iaitu membunuh lalu membakar mangsa sehingga wajahnya...

embun-okt-26

Jangan Disebat Lagi

Renungan – Yesaya 53:3-12 Tetapi Dia tertikan oleh kerana pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bilur-bilurNya kita menjadi sembuh. Yesaya 53:5 “Bukan...

embun-okt-19

Pencubaan

Renungan – Matius 6:7-13 “…dan janganlah membawa kami ke dalam pencubaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.” Matius 6:13 Ketika murid-murid Tuhan Yesus meminta agar Dia mengajar mereka untuk berdoa, Yesus memberi contoh doa...

embun-okt-12

Visi Takhta Tuhan

Renungan – Yesaya 6:3-8, Ibrani 12:27, Wahyu 4:8 Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya: “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya! Yesaya 6:3 Yesaya nampak takhta Tuhan yang suci dan...