embun-dec-21

Ikutlah Aku

Renungan – Markus 2:13-17 Kemudian Dia berjalan lewat di situ, Dia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai lalu Dia berkata kepadanya, “Ikutlah Aku!” maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Dia. Markus 2:14 Suatu...

embun-dec-14

Keteguhan Jiwa

Renungan – Kolose 1:3-14 Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke syurga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem. Lukas 9:51 Ketika menghadapi kenyataan maut-Nya di kayu salib, Yesus menghadapinya dengan penuh ketabahan dan...

embun-nov-16

Pembunuhan

Renungan – Kejadian 4:1-16 …Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Kejadian 4:8 Di Malaysia terdapat sejens jenayah dosa ngeri iaitu membunuh lalu membakar mangsa sehingga wajahnya...

embun-okt-26

Jangan Disebat Lagi

Renungan – Yesaya 53:3-12 Tetapi Dia tertikan oleh kerana pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bilur-bilurNya kita menjadi sembuh. Yesaya 53:5 “Bukan...

embun-okt-19

Pencubaan

Renungan – Matius 6:7-13 “…dan janganlah membawa kami ke dalam pencubaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.” Matius 6:13 Ketika murid-murid Tuhan Yesus meminta agar Dia mengajar mereka untuk berdoa, Yesus memberi contoh doa...