Panduan Asas Tafsir Alkitab (2)

Satu Panduan Asas untuk Mentafsir Alkitab: Mengikut Peraturan-Peraturan adalah sebuah pengenalan yang hebat untuk hermeneutika Kitab Suci. Tanpa menggunakan terlalu banyak bahasa teknikal, penulis mampu untuk menyampaikan maklumat penting kepada pembaca. Ia akan membantu pembaca memahami apa yang terlibat dalam pentafsiran Alkitab. Pembaca akan belajar bagaimana untuk mengenal pasti pelbagai genre alkitabiah dan memahami maksud teks-teks Alkitab.

Harga : RM12

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*