Roma

Roma

Tidak ada buku di seluruh Alkitab yang menerangkan dengan jelas tentang Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, seperti surat Paulus...

Yesus Sayang Padaku - 1

Yesus Sayang Padaku

Buku ini ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan Injil kepada kanak-kanak. Ia diharapkan dapat menyampaikan konsep dosa, pertaubatan serta keselamatan...

Pelan Tindakan

Satu Pelan Tindakan

Satu Pelan Tindakan Bagaimana Memulakan Persatuan Agama Kristian Di Sekolah adalah sumber panduan maklumat yang membantu sesiapa yang ingin...