Saudara-saudaraku! Kerana Allah sangat baik kepada kita, aku menggesa kamu supaya mempersembahkan diri sebagai suatu korban yang hidup, yang khas untuk Allah, dan yang menyenangkan hati-Nya.Demikianlah seharusnya kami beribadat kepada Allah.
– Roma 12:1

Petikan daripada firman Tuhan yang terdapat dalam Roma 12:1 ini merupakan sebuah petikan yang sangat popular untuk para jemaah yang diberikan tugas sebagai pelayan mingguan dalam setiap ibadat atau dikenali sebagai pelayan ibadahraya. Tidak dinafikan bahawa petikan ini dapat difungsikan sebagai rujukan firman Tuhan untuk mereka yang melayani pada ibadahraya, tetapi sesungguhnya firman Tuhan memiliki makna yang lebih menakluk seluruh kehidupan seorang Kristian. Frasa “ beribadat kepada Allah” memiliki makna peribadi kepada setiap orang Kristian. Frasa ini merujuk kepada tuntutan Allah kepada penyembah-Nya untuk hidup hanya berfokus kepada Dia sahaja. Ertinya, Paulus mempersembahkan pengajaran penyembahan yang benar di hadapan Allah adalah apabila seseorang itu mempersembahkan dirinya sebagai korban yang hidup dan bukannya korban yang dibunuh.

Korban membawa makna kita mempersembahkan sesuatu dan melepaskan hal-hal yang menghalang kita daripada melakukan persembahan korban tersebut. Ia selalu difahami sebagai ‘pengorbanan’ dalam bahasa sosiologi, dan ‘kos lepas’ dalam bahasa perdagangan. Sementara istilah kurban sering dikaitkan dengan tindakan membunuh atau menyembelih sesuatu sebagai ganti bagi manusia. Perayaan korban yang sering dilakukan oleh bangsa Israel pada masa dahulu merupakan contoh bagi kurban kepada Allah iaitu apabila mereka menyembelih binatang sebagai ganti kepada penyucian diri di perayaan-perayaan tertentu. Maka, pada Paulus, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup kerana saat kita mempersembahkan hidup kita dalam keadaan sedar maka kita tahu bahawa ada tindakan lanjut yang harus dilakukan oleh penyembah tersebut.

Tindakan seterusnya yang Allah tuntut hasil daripada komitmen kita untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan adalah hidup kita hanya untuk memuliakan Allah! Tidak ada perkara yang kita lakukan yang bertujuan untuk mencemarkan kemuliaan Allah dan mencemarkan hidup kita dengan dosa. Sifat Allah adalah Kudus dan Suci, sehingga kita dituntut untuk terus menerus mempraktikkan gaya hidup kudus dan suci sepanjang masa. Kita boleh sahaja gagal dan praktik ini tetapi kita tidak seharusnya hanyut dengan kegagalan tersebut sehingga mahu terus melakukan hal-hal yang tidak bersifat khas kepada Allah iaitu untuk memuliakan Dia. Sehingga akhirnya hasil daripada praktik kekudusan dan kesucian tersebut, Paulus menyarankan bahawa kita juga harus sentiasa menyenangkan hati Allah. Bukan menyenangkan hati manusia demi kepentingan diri sendiri atau menjaga hati manusia lain. Tetapi, keutamaan kita adalah menyenangkan hati Allah. Betapa indahnya hidup ini apabila Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuhan dan Penguasa di atas segala pemimpin dunia dapat senang dengan kehidupan kita di hadapan-Nya!

Dimanakah posisi kita sebagai orang Kristian di tengah dunia yang penuh cabaran dan godaan ini? Adakah kita mahu mempersembahkan diri kepada Allah sebagai persembahan yang hidup atau sekadar datang kepada-Nya seturut keinginan kita iaitu menurut hati manusiawi kita yang berdosa? Atau adakah kita datang kepada Allah untuk beribadat kepada-Nya tetapi dalam masa yang sama beribadat kepada tuhan-tuhan lain seperti kemabukan, filem lucah, kecurangan, perjudian, rasuah, dan berbagai tuhan yang lain? Ingatlah bahawa kita menyembah Allah kerana Allah lebih dahulu mempersembahkan diri-Nya sebagai korban penghapus dosa kita; Yesus Kristus mati dan bangkit untuk kita semua. Jangan ada di antara kita yang lebih memilih untuk menjadi penyembah kepada tuhan-tuhan lain. Sembahlah Tuhan dan Penyelamat mu yang Tunggal iaitu Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus yang layak menerima persembahan daripada kita. Bukan kerana kuat dan gagah kita,
tetapi kerana anugerah dan kurnia kasih-Nya.

Yesus Kristus,
Hidup ini tidak punya apa-apa tanpa Engkau.
Peribadi-Mu menjadikan hidupku berharga di mata-Mu.
Berkenan di hadapan-Mu.
Teguhkanlah hatiku untuk tetap hidup hanya untuk-Mu.
Kuatkanlah langkahku untuk berjalan dalam kebenaran-Mu.
Kuduskanlah hidupku sebagai korban yang hidup dan menyenangkan-Mu.
Amin.