Masa Kebodohan

“Orang bodoh sentiasa memikirkan kesenangan; orang arif memikirkan kematian” – Pengkhutbah 7:4 Berapa ramai di antara kita menjelang tahun baharu 2020 ini memiliki visi dan misi kehidupan yang baharu? Pasti semua kita memiliki sekurang-kurangnya...

Kesetiaan Kepada Tuhan

Maria berkata, “Aku hamba Tuhan; biarlah berlaku kepadaku seperti yàng engkau katakan.” Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. – Lukas 1: 38 Ketika Maria masih sedang bertunangan dengan Yusuf, dia tiba-tiba dihampiri oleh malaikat Tuhan....

Menghormati Tuhan

Pujilah TUHAN! Berbahagialah orang yang menghormati TUHAN, yang suka mentaati perintah-Nya. – Mazmur 112:1 Dalam bahasa asli Ibrani, kata ‘takut’ digunakan oleh penulis lagu dalam Mazmur 112:1 yang telah diterjemahkan dalam Alkitab Berita Baik...

Hidup Saling Memberkati

“Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Melalui engkau, Aku akan memberkati semua bangsa.” Kejadian 12:3 Kisah penuh dari Kejadian 12 adalah mengenai Allah yang membuat perjanjian dengan...