Doa Dari Perut Ikan

Renungan – Yunus 2 Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu, katanya: Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kaudengarkan...

Ikutlah Aku

Renungan – Markus 2:13-17 Kemudian Dia berjalan lewat di situ, Dia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai lalu Dia berkata kepadanya, “Ikutlah Aku!” maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Dia. Markus 2:14 Suatu...

Keteguhan Jiwa

Renungan – Kolose 1:3-14 Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke syurga, Ia mengarahkan pandangan-Nya untuk pergi ke Yerusalem. Lukas 9:51 Ketika menghadapi kenyataan maut-Nya di kayu salib, Yesus menghadapinya dengan penuh ketabahan dan...