Jangan Disebat Lagi

Renungan – Yesaya 53:3-12 Tetapi Dia tertikan oleh kerana pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita; ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada-Nya, dan oleh bilur-bilurNya kita menjadi sembuh. Yesaya 53:5 “Bukan...

Pencubaan

Renungan – Matius 6:7-13 “…dan janganlah membawa kami ke dalam pencubaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.” Matius 6:13 Ketika murid-murid Tuhan Yesus meminta agar Dia mengajar mereka untuk berdoa, Yesus memberi contoh doa...

Visi Takhta Tuhan

Renungan – Yesaya 6:3-8, Ibrani 12:27, Wahyu 4:8 Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya: “Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya! Yesaya 6:3 Yesaya nampak takhta Tuhan yang suci dan...

Di Manakah Engkau Tuhan?

Renungan – Matius 27:32-50 Kira-kira jam tiga berserulah Yesus dengan suara yang nyaring: “Eli, Eli lama sabakhtani?” Ertinya: Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?” Matius 27:46 “Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan kami,” ialah seruan umat...