o-FRIENDSHIP-facebook

Berdua lebih baik dari pada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. 4:10 Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya! 4:11 Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? 4:12 Dan bilamana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. (Pengkotbah 4:9-12)

Setiap manusia memerlukan sahabat. Persahabatan adalah satu lingkungan sosial dan keintiman yang sangat perlu dalam kehupan kita sehari-harian. Namun, di mata Tuhan apakah ciri-ciri persahabatan yang benar.

Berikut adalah 10 perkara yang harus diperhatikan dalam persahabatan kita. Sila lihat dan renungkan kembali pada skala peribadi, apakah sepuluh nilai asas ini sudah dipenuhi dalam persahabatan kita?

10 BAHAN BINAAN UNTUK PERSAHABATAN SEJATI

1. Kasih sejati (Roma 12:9a)
Hendaklah kasih itu tidak pura-pura
Bukan sekadar berkata tetapi terbukti dlm perbuatan.

2. Persekutuan (Kis 2:46, Ibr 10:25)
Teman sejati selalu berjumpa untuk mengetagui keadaan, membantu dan menggalakkan.

3. Kedewasaan (1 Tes 5:14, Ibr 3:13)
Sikap tindakan dan tingkah laku kita
Kita semua belum sempurna.
Teman sejati menegur temannya agar ia bertumbuh dewasa.

4. Hormat (1 Pet 2:17, Roma 12:10)
Teman sejati saling menghormati, meskipun masih terdapat banyak kekurangan.

5. Belas kasihan (Kol 3:12, Roma 6:2; 12:15)
Teman sejati tunjuk belas kasihan bila lihat temannya mengalami kesukaran hidup.

6. Rendah hati (Efesus 4:2, Yakobus 4:5b)
Teman sejati tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian. Sebaliknya menganggap teman yang lain lebih utama.

7. Kejujuran (Amsal 12:18; 28:26; 28:23)
Teman sejati bercakap jujur dengan temannya meskipun kejujurannya itu menyakitkan.

8. Kesabaran (Kolose 3:13)
Teman sejati bersabar serta mengampuni temannya yang masih punya kekurangan.

9. Simpan rahsia (Amsal 11:13; 16:28; 20:19)
Teman sejati pandai simpan rahsia, bukan sebaliknya.

10. Kesatuan (Mazmur 133:1; 1 Korintus 1:10; Efesus 4:3)
Teman sejati akan berusaha untuk memelihara kesatuaN.

Marilah sama-sama kita memerhatikan diri sendiri dan juga persahabatan kita agar ia didasari oleh prinsip-prinsip yang berkenan di mata Tuhan.

*Dipetik dan diolah dari kotbah mingguan Rev. Danil Raut (SIB) dengan izin.